Veelgestelde vragen Limburg Biënnale 2024

Op deze pagina hebben we de veel gestelde vragen rondom de Limburg Biënnale en je deelname daaraan bij elkaar gezet. Navigeer via de index hieronder naar de diverse onderwerpen:

1. Limburg Biënnale 2024

De derde editie van de Limburg Biënnale vindt plaats van 29 juni t/m 25 augustus 2024

Marres (Maastricht) en Odapark (Venray) organiseren samen de Limburg Biënnale. De voorgaande edities van 2020 en 2022 werden georganiseerd door Marres.

De Limburg Biënnale is een tentoonstelling van kunstwerken geselecteerd uit een open call en vindt elke twee jaar plaats. De tentoonstelling verbindt de professionele met de amateurkunsten. Marres en Odapark nodigen iedereen uit om werk in te sturen. De beoordeling en selectie ligt in handen van professionele kunstenaars.

Biënnales zijn tweejaarlijkse kunstmanifestaties die op verschillende plekken gehouden kunnen worden, in dit geval Limburg.

De Limburg Biënnale geeft in de eerste plaats aandacht aan iedereen die zich kunstenaar voelt uit de provincie, maar ook kunstenaars woonachtig buiten Limburg of Nederland mogen meedoen. Duo’s en collectieven zijn ook welkom om werken in te sturen. Houd er rekening mee dat je je werk zelf moet brengen en ophalen, mocht je geselecteerd worden.

Het jury- en curatorenteam bestaat uit professionele kunstenaars en wordt samengesteld door een commissie uit de beide organiserende instellingen. De jury telt leden uit Limburg en daarbuiten. 

2. Open Call

De Open Call vindt online plaats van 19 februari t/m 10 maart 2024. In die periode kun je je inschrijven en digitaal je werk indienen.

Vanaf 19 februari 09:00u zetten Marres en Odapark een inschrijfformulier op de website. Je vindt het formulier via de tentoonstellingspagina van de Limburg Biënnale. Via dit formulier kun je jouw gegevens en de gewenste werken invoeren.

Nee, inschrijven kan alleen tussen 19 februari en 10 maart via het online formulier. Inschrijvingen die buiten deze periode en op andere wijze worden ingediend, zullen niet in behandeling genomen worden.

Je mag elk type kunstwerk insturen; schilderij, video, sculptuur, audio, performance, etc. Ook kunstwerken in de buitenruimte geplaatst moeten worden, mogen ingestuurd worden. 

Vermeld het jaar waarin het werk gemaakt is, het mag ook ouder werk zijn.

Marres en Odapark hanteren geen maximale afmetingen.

Elke kunstenaar mag maximaal drie bestaande werken insturen. Het kan zijn dat er één werk wordt gekozen door het jury- en curatorenteam, maar soms ook twee of zelfs alle drie.  

Nee, alleen digitale inschrijvingen via het online formulier worden geaccepteerd. 

Zorg voor duidelijk beeldmateriaal! Je kunt alleen een .pdf uploaden, deze mag max. 9Mb zijn.
Let op: als je werk geselecteerd wordt, zal er nog gevraagd worden naar beeldmateriaal dat gebruikt wordt voor het drukwerk. Let dus op de juiste uitsnede en beeldkwaliteit (bij voorkeur 300dpi). In de tweede fase is .jpg, .tif en .pdf toegestaan om aan te leveren.

Wanneer je het formulier hebt ingezonden, ontvang je op het door jouw ingevoerde emailadres een bevestigingsmail met daarin een kopie van je gegevens.
Geen mail ontvangen? Bekijk dan eerst je map met ongewenste mail. Wanneer de bevestiging ook daar niet is aangekomen, neem dan contact op met limburgbiennale@marres.org

In week 18 (29 april t/m 3 mei 2024) sturen Marres en Odapark alle kunstenaars die zich hebben ingeschreven een email: hierin staat of je werk wel of niet geselecteerd is.

Wanneer je je werk(en) instuurt bij de Open Call, ben je je ervan bewust dat je werk beschikbaar moet zijn van 31 mei tot en met 7 september 2024. Werken die niet deze gehele periode in Marres en Odapark kunnen zijn, kunnen helaas niet opgenomen worden in de tentoonstelling.

Nee, wanneer je je werk instuurt, ben je je ervan bewust dat dit bij Odapark en/of Marres getoond kan worden, deze keuze is aan de jury.

Wanneer je meerdere werken (maximaal 3) instuurt, kan het zijn dat één van je werken bij Odapark komt te hangen en een ander werk bij Marres. 

3. Beoordeling en jury- en curatorenteam

De ingezonden kunstwerken worden anoniem beoordeeld door 18 juryleden die ook een dubbele functie hebben als curator.

De juryleden/curatoren voor deze Limburg Biënnale zijn: Karina Beumer, Eugenie Boon, Katrein Breukers, Anne Büscher, Bonno van Doorn, Pablo Hannon, Jan Hoek, Paul Kooiker, Maartje Korstanje, Marijn van Kreij, Anouk Kruithof, Birthe Leemeijer, Fleur Pierets, Jan Rothuizen, Sanne Vaassen, Wessel Verrijt, Marenne Welten en Han van Wetering.

Het team van juryleden bestaat uit een mix van kunstenaars uit Limburg en daarbuiten. 

De juryleden/curatoren zijn allemaal kunstenaars. Zij krijgen elk een ruimte in Marres of Odapark tot hun beschikking die zij inrichten met de door hen geselecteerde kunstwerken. Daarnaast tonen zij ook maximaal drie eigen werken.

Nee, het beraad van de jury is vertrouwelijk. 

Nee, het besluit van de jury is definitief.

4. Indien je werk is geselecteerd:
Inleveren werk

Wanneer jouw werk(en) worden geselecteerd door de jury, nemen Marres en Odapark in de week van 29 april t/m 3 mei 2024 contact met je op i.v.m. inleveren van je werk(en).

Ja, je moet zelf je werk brengen en ophalen. Dit is op eigen risico. De inleverdata zijn 31 mei en 1 juni bij Odapark, en 7 & 8 juni bij Marres. Wanneer je geselecteerd bent krijg je hierover nog een bericht met verdere instructies.

Nee, in de brief die je krijgt over het afleveren en ophalen van je werk vind je ook de locatie waar je je werk dient af te leveren en weer op te halen. Het is belangrijk dat je je aan deze locatie houdt. 

Nee, voor de kunstwerken die buiten getoond gaan worden gelden een paar andere afspraken. Buitenwerken worden alleen geselecteerd bij Odapark, het is niet mogelijk om bij Marres buitenwerken te tonen. De werken die in het park van Odapark getoond worden zijn 24/7 toegankelijk. Het werk zal geplaatst worden op eigen risico en de kunstenaar dient zelf voor bevestiging en verankering te zorgen.

Alle werken worden door een professioneel opbouwteam geïnstalleerd. Indien je werk geselecteerd is en het een specifieke manier van installeren vereist, mail dan jouw instructies naar limburgbiennale@marres.org

Kunstwerken zijn verzekerd tot een maximaal bedrag van €500, dat dient uitsluitend ter compensatie van productiekosten.

Marres en Odapark bieden geen klimaatbeheer en UV-werend glas. 

5. Vergoeding en entree

Ja, wanneer je wordt geselecteerd, krijg je een onkostenvergoeding van €100.

De Limburg Biënnale is een hybride project waarin professionele kunstenaars verbonden worden met amateurkunstenaars. De Limburg Biënnale kent een open karakter en richt zich op participatie van iedereen die zich kunstenaar voelt. Marres volgt voor zuiver professionele kunstopdrachten de richtlijnen voor kunstenaars-honoraria opgesteld door de Kunstenbond, Platform Beeldende Kunst, Beroepsvereniging Kunstenaars en De Zaak Nu, verenigd in het BKNL.

De 18 kunstenaars die dit jaar in de jury zitten en gevraagd worden om middels een uitgebreide selectieprocedure een kamer bij Marres of Odapark in te richten, worden betaald volgens de geldende richtlijnen. 

Naar verwachting nemen aan deze editie van de Limburg Biënnale 200 kunstenaars deel met diverse achtergronden. Marres biedt deze deelnemers een onkostenvergoeding. De Limburg Biënnale biedt alle deelnemers de mogelijkheid om hun kunst te verkopen.

Geselecteerde kunstenaars ontvangen een strippenkaart die 10 gratis bezoeken aan de Limburg Biënnale biedt. Deze kunnen zij voor zichzelf maar ook voor bekenden inzetten.
Deze strippenkaart is geldig bij Marres en Odapark.

6. Verkopen van je werk

Ja dat kan, maar is niet verplicht. Een prijslijst van de werken die te koop zijn, ligt bij de recepties van Marres en Odapark.

Voor werken die aan een galerie verbonden zijn, dient de kunstenaar een afspraak met de galeriehouder te maken. 

Als bezoekers interesse hebben in een werk, kunnen zij dat melden bij de recepties van Marres en Odapark die dan zullen bemiddelen tussen koper en verkoper. 

Marres en Odapark vragen 20% van de verkoopprijs, ter dekking van bemiddelings- en administratiekosten. 

Marres of Odapark nemen contact met je op zodra iemand interesse heeft in je werk. De prijs en voorwaarden worden gecheckt met zowel de koper als de verkoper. Wanneer de koop definitief is, ontvang je van Marres of Odapark de instructies voor de financiële afhandeling.

7. Overige vragen

Als de Limburg Biënnale is afgelopen, kun je je werk ophalen op de volgende locaties en data:

Marres: 30&31 augustus 2024
Odapark: 6/7 september 2024

Neem dan contact op met Marres via limburgbiennale@marres.org.