Team Marres

Valentijn Byvanck

Director
info@marres.org

Rosa van der Flier

Production
rosa.vanderflier@marres.org

Oonah Duchateau

Office manager
oonah.duchateau@marres.org

Julie Cordewener

Communications
julie.cordewener@marres.org

Ilse van Lieshout

Education
ilse.vanlieshout@marres.org

Tineke Kambier

Floormanager
tineke.kambier@marres.org

Alejandra Murillo

Floormanager
alejandra.murillo@marres.org

Lisa Alzer

Reception
lisa.alzer@marres.org

Anneke Haane

Coach Marres Extended
anneke.haane@marres.org

Educatie

Dagmar van Wersch
(rondleidingen en onderzoek in SenseSquared)

Germaine Sijsterman
(rondleidingen en onderzoek in Senses-Based Learning)

Isabel Numan
(educatief medewerker Extended en rondleidingen)

Romy Endeman
(De Onzichtbare Collectie)

Vrijwilligers

Marres kan niet bestaan zonder ons enthousiaste team aan vrijwilligers.

Heb jij interesse om vrijwilliger te worden bij Marres? Je mag ons altijd je CV met motivatiebrief toesturen. Wij bewaren je aanmelding, mocht er in de toekomst ruimte vrijkomen nemen wij contact met je op. Stuur je CV met motivatiebrief naar werken@marres.org.

Meer informatie

Raad van Toezicht

Marres heeft een Raad van Toezicht en een met dagelijks bestuur belaste directeur-bestuurder. De directeur-bestuurder legt verantwoording af aan de Raad van Toezicht over de artistieke, organisatorische en financiƫle stand van zaken. De Raad van Toezicht heeft zich gecommitteerd aan de Code Cultural Governance.

Raad van Toezicht Marres

Roberto Lanckohr, voorzitter
Hans Bongartz, lid
Laurie Cluitmans, lid
Arsine Nazarian, lid
Margriet Schreuder, lid

Het beloningsbeleid met betrekking tot de leden van de Raad van Toezicht luidt momenteel als volgt: De leden van de Raad van Toezicht verrichten hun werkzaamheden onbezoldigd. Ze ontvangen voor hun werkzaamheden slechts een vergoeding voor gemaakte onkosten en een niet bovenmatig vacatiegeld.