06 sep 2023 — 03 dec 2023

‘I’ Stok-sculpturen van Martin Brandsma

Foto: Twan Wiersma

Marres X Kasteel Wijlre

Het tentoonstellingsproject Dit is de grens van Martin Brandsma (1972, Wolvega) gaat over samenwerking, gedrag en grenzen op en rond buitenplaats Kasteel Wijlre. Dit is de grens bestaat uit een tentoonstelling in het Koetshuis, waarin nieuw en bestaand werk van de kunstenaar wordt gepresenteerd, en een reeks interventies op plekken rond de buitenplaats en in de Zuid-Limburgse regio, waaronder de openbare stadstuin van Marres.

Deels actief als gedragsbioloog, bestudeerde Brandsma de afgelopen 12 jaar de klapekster: een mysterieuze zangvogel met roofvogel-trekjes. Zo is de kunstenaar van verschillende materialen stok-sculpturen gaan maken, die hij ‘I’ noemt en in de natuurlijke omgeving van de klapekster plaatst, en die door de vogels onder andere in gebruik werden genomen als uitkijkpost. Daarnaast plaatste Brandsma de afgelopen jaren zijn stok-sculpturen in publieke ruimtes zoals kunstmusea – waar ze zich (soms onuitgenodigd) verhouden tot de getoonde kunst. 

I-58 ,I-74, I-49 zullen bij Marres te zien zijn tot minimaal 3 december 2023. De stadstuin is vrij toegankelijk op dinsdag t/m zondag, vanaf 12:00u

Lees meer op kasteelwijlre.nl

Als paralelle interventie is het werk ‘There’s No Place Called Home (Maastricht)’ van kunstenaar James Webb niet alleen te horen in de tuin van Marres, maar ook in die van Kasteel Wijlre. Het zachte gezang van een Peruaanse veldleeuwerik is een eigenaardig geluid om buiten het westen van Zuid-Amerika tegen te komen.

Lees meer over James Webb