Culturele infrastructuur

Marres is een van de zes Nederlandse instellingen voor de experimentele beeldende kunst die als onderdeel van de Culturele Basisinfrastructuur direct door de Rijksoverheid worden gefinancierd. Marres is daarbij in Limburg een van de schaarse en in Maastricht de enige instelling die zich exclusief richt op de presentatie van de experimentele hedendaagse kunst. Marres’ programma beantwoordt aan de nationale agenda en de regioprofielen. Alle projecten van Marres verbinden jonge makers met een divers publiek, waarin ook veel aandacht wordt besteed aan doelgroepen die niet zo gemakkelijk bij Marres binnenkomen. Marres’ grote producties, het talentontwikkelingsproject Currents en zijn publicaties vinden bovendien een internationale markt en uitstraling. In de gemeente Maastricht maakt Marres deel uit van de keten van beeldende kunstinstellingen. In deze keten vervult het een belangrijke functie tussen de opleidingen en het museum.

De Zaak Nu

Marres is lid van De Zaak Nu, een organisatie die de belangen behartigt van alle instellingen die zich wijden aan de productie en presentatie van de hedendaagse beeldende kunst in Nederland.

Stichting KOM

Marres is vertegenwoordigd in het bestuur van het centraal overkoepelend bestuursorgaan van culturele instellingen in Maastricht. Dit orgaan verenigt 32 kleine en grote professionele instellingen in Maastricht op het gebied van Kunst en Cultuur.