Veelgestelde vragen Limburg Biënnale

Op deze pagina hebben we de veel gestelde vragen rondom de Limburg Biënnale en je deelname daaraan bij elkaar gezet. Navigeer via de index hieronder naar de diverse onderwerpen:

1. Achtergrond Limburg Biennale

Van 28 juni t/m 14 augustus 2022. De tentoonstellingspagina van de expositie vind je hier.

De Limburg Biënnale is een tweejaarlijkse tentoonstelling in de traditie van de Summer Exhibition van de Royal Academy in Londen. Deze tentoonstelling brengt, naar aanleiding van een open call, alle soorten kunstenaars, professionals, amateurs, hobbyisten bij elkaar in een feestelijke viering van de kunsten. Marres nodigt iedereen in Limburg en omgeving uit om zijn of haar werk in te sturen.

Met de brede waaier aan kunstwerken laat de Limburg Biënnale de samenhang tussen professionele en amateurkunsten zien. Naast een klein aantal kunstenaars dat hun werk met enige regelmaat in galeries en musea mag tonen, is er een groot aantal makers die in informele circuits werken. Sommigen zijn georganiseerd in kunstenaarsinitiatieven, tonen hun werk in de semi-openbaarheid en hebben een eigen kring van verzamelaars. Anderen zijn amateur en tonen hun werk vooral in huiselijke kring. Samen vormen al deze kunstenaars de humuslaag waarin de professionele kunsten wortelen en die een brede publieke belangstelling voor de kunst mogelijk maakt.

De Limburg Biënnale wil een stevige culturele impuls aan de regio geven. Limburg wordt geconfronteerd met teruglopende voorzieningen voor makers, een gebrek aan private financiering voor projecten en overheden die worstelen met hun cultuurbegrotingen. Het gevolg is dat kunstliefhebbers steeds vaker moeten reizen om werken van kunstenaars uit hun eigen regio te zien. De Limburg Biënnale wil hier een tegenwicht aan te bieden.

De Limburg Biënnale wordt tweejaarlijks in Limburg gehouden.

De Limburg Biënnale geeft aandacht aan kunstenaars uit de provincie, maar ook kunstenaars buiten Limburg mogen meedoen.

Het jury- en curatorenteam telt leden uit Limburg en daarbuiten.

2. Open call

De open call voor de tweede editie van de Limburg Biënnale is van 2 t/m 18 maart 2022.

De open call is nu gesloten.

Nee, inschrijven kan alleen tussen 2 en 18 maart en via het online formulier. Inschrijvingen die buiten deze periode en op andere wijze worden ingediend, zullen niet in behandeling genomen worden.

Je mag elk type kunstwerk insturen; schilderij, video, sculptuur, audio, performance, etc.

Elke kunstenaar mag maximaal drie werken insturen. Het kan zijn dat er één werk wordt gekozen door het jury- en curatorenteam, maar ook twee of zelfs alle drie.

Nee, dat is niet mogelijk. Makers kunnen alleen hun eigen werken indienen.

Je kunt een hyperlink in het word-document of PDF opnemen naar de website waar de video staat (via Vimeo, Youtube etc). Zorg dat de video op openbaar staat, of zorg dat je het wachtwoord meestuurt als het afgeschermd is.

In Microsoft Word kun je afbeeldingen invoegen via de menubalk. Kies de opties ‘Invoegen’, ‘Afbeelding’ en ‘Afbeelding uit bestand’. Er verschijnt een pop-up om te bladeren op je computer. Selecteer de afbeelding die je wil invoegen. Herhaal deze stap tot je alle afbeeldingen hebt toegevoegd. Zie ook dit korte instructiefilmpje. Je kunt in dit document ook de tekst bij de foto’s invoegen: zorg dan dat deze aan de onderstaande eisen voldoet.

Als je vervolgens alle afbeeldingen in het document hebt, sla je het document op. Bij voorkeur ontvangen we een PDF: dat doe je door in de menubalk ‘Bestand’ te selecteren, vervolgens ‘Exporteren’ en ‘PDF of XPS maken’. (Je kunt het ook via de ‘Opslaan als’-knop doen en in de pop-up ‘pdf’ als bestandstype selecteren.) Meer info in dit korte filmpje.

Zorg dat je document aan de volgende eisen voldoet:
– Gebruik maximaal drie foto’s per werk
– Vermeld per kunstwerk de titel, jaar van vervaardiging, afmeting, gewicht en materiaal
– Vermeld hierop NIET je naam i.v.m. anonieme jurering.

Wanneer je het formulier hebt ingezonden, ontvang je op het door jouw ingevoerde emailadres een bevestigingsmail met daarin een kopie van je gegevens. Geen mail ontvangen? Bekijk dan eerst je spambox. Wanneer de bevestiging ook daar niet is aangekomen, heb je mogelijk een typefout gemaakt in je emailadres. Neem dan contact op met limburgbiennale@marres.org

In week 14 (3 t/m 9 april 2022) neemt Marres contact op met de kunstenaars die zijn geselecteerd voor de tentoonstelling. Hierna worden de namen van de deelnemende kunstenaars ook op de website gepubliceerd. Wanneer je geen bericht ontvangt, zit je helaas niet bij de selectie.

Wanneer je je werk(en) instuurt bij de open call, ben je je ervan bewust dat je werk mogelijk beschikbaar moet zijn van 10 juni tot en met 28 augustus. Werken die niet deze gehele periode in Marres kunnen zijn, kunnen helaas niet opgenomen worden in de tentoonstelling.

3. Beoordeling en jury- en curatorenteam

De ingezonden kunstwerken worden anoniem beoordeeld door 12 juryleden/curatoren. Marres heeft bij de jurering geen stem in de keuze voor kunstwerken.

De juryleden en curatoren voor de Limburg Biënnale #2 zijn: Kymani Ceder, Paul Drissen, Afra Eisma, Gijs Frieling, Norbert Grunschel, Susanne Khalil Yusef, Femmy Otten, Derk Thijs, Roy Villevoye & Fransje Killaars, Niña Weijers en Mickey Yang.

Het team van juryleden vormt van mix van kunstenaars uit Limburg en daarbuiten.

De juryleden en curatoren zijn allemaal beeldend kunstenaars. Zij krijgen elk een ruimte in Marres tot hun beschikking die zij inrichten met de door hen geselecteerde kunstwerken. Daarnaast tonen zij ook maximaal drie eigen werken. Voor de variatie in perspectief, is er bij deze editie voor gekozen om een lid te benoemen dat geen beeldend kunstenaar is; met Niña Weijers zit er ook een schrijver in de jury.

Nee, het beraad van de jury is vertrouwelijk waardoor we dit niet kunnen delen.

Nee, het besluit van de jury is definitief.

Nee. Bij de eerste editie kregen de juryleden de mogelijkheid een kunstenaar uit hun eigen netwerk in te brengen. Zij toonden hun werk en assisteerden de jury bij de inrichting van de kamers. Ze werden troefkunstenaars genoemd, omdat de kunstenaars die hen uitnodigden hiermee een troef in handen kregen. Na de evaluatie van de eerste Biënnale hebben we besloten geen extra groep kunstenaars te laten uitnodigen.

4. Inleveren werk

Wanneer jouw werk(en) worden geselecteerd door de jury, neemt Marres medio april contact met je op i.v.m. inleveren en het opvragen van verdere informatie over je werken.

Ja, je moet zelf je werk van en naar Marres brengen. Dit is op eigen risico. De inleverdata zijn vrijdag 10 of zaterdag 11 juni. Wanneer je geselecteerd bent krijg je hierover nog een bericht met verdere instructies.

Alle werken worden door een professioneel opbouwteam geïnstalleerd, het is dus niet nodig instructies aan te leveren voor het installeren van je werk. Mocht je werk een specifieke manier van installatie vereisen, dan kun je de instructies daarvoor, nadat je bent geselecteerd, mailen naar limburgbiennale@marres.org.

Kunstwerken zijn verzekerd tot een maximaal bedrag van €500 dat dient uitsluitend ter compensatie van productiekosten.

Marres biedt geen klimaatbeheer en UV werend glas.

5. Vergoeding en entree

Ja, wanneer je wordt geselecteerd, krijg je een vergoeding van €100.

Geselecteerde kunstenaars ontvangen een strippenkaart die 10 gratis bezoeken aan de Limburg Biënnale biedt. Deze kunnen zij voor zichzelf en bekenden inzetten.

6. Verkopen van je werk

Ja dat kan, maar is niet verplicht. Een prijslijst van de werken die te koop zijn, ligt bij de receptie van Marres.

Voor werken die aan een galerie verbonden zijn, worden er andere afspraken gemaakt, dit doet Marres in overleg met de kunstenaar en de galeriehouder.

Als bezoekers interesse hebben in een werk, kunnen zij dat bij de receptie van Marres aangeven. Marres bemiddelt dan tussen koper en verkoper.

Marres vraagt 20% van de verkoopprijs, ter dekking van bemiddelings- en administratiekosten.

Marres neemt contact met je op zodra iemand interesse heeft in je werk. De prijs en voorwaarden worden dan een laatste keer gecheckt met zowel de koper als de verkoper. Wanneer de koop definitief is, ontvang je van Marres de instructies voor de financiële afhandeling.

7. Overige vragen

Neem dan contact op met Marres via limburgbiennale@marres.org.