Out of Storage

Workshops voor het voortgezet onderwijs

Mag dat? - Workshops voor jongeren van 14–17 jaar over lichaam, gender en identiteit

Tijdens de interactieve rondleiding werden, na een korte introductie over de tentoon- stelling Out of Storage en de verzameling van het FRAC Nord-Pas de Calais, verschillende kunstwerken besproken die aansluiten bij de belevingswereld van jongeren. Hierbij stond een open houding ten aanzien van hedendaagse kunst en design centraal en werd een discussie met de groep en tussen de scholieren onderling gestimuleerd.

Na een korte introductie van de tentoonstelling en het achterliggende concept, waarbij de verborgen functies van een museum zichtbaar werden gemaakt, werd tijdens de workshop de aandacht op restauratie en presentatie van kunstwerken gericht. Aan de hand van deze thema’s werden onder professionele begeleiding enkele kunstwerken nader onderzocht. Durf je je klas over de conserveringsproblematiek van het sperma op de werken van Philippe Meste te laten discussiëren? Of de presentatie van de video “Respect” over multiculturele machostraatcultuur en homoseksualiteit van Erik van Lieshout nader te onderzoeken?

Duur 1 uur, kosten 4,- € per scholier, inclusief drankje, entree gratis

4de jaars VMBO Bonnefantencollege Maastricht (foto door Renske Noordhuis)